Snurken en slaapproblemen

Veel mensen zijn bekend met snurken. Snurken wordt vooral gezien als (sociaal) storend, voor bijvoorbeeld uw bedpartner. Wat veel mensen echter niet weten of dat bij hevig snurken soms ademstops optreden. Doordat de spieren rondom de luchtwegen ontspannen kan de luchtpijp gedeeltelijk of soms zelf helemaal afgesloten worden door het zachte weefsel.  Als gevolg hiervan daalt het zuurstofgehalte in het bloed en wordt men bijvoorbeeld s morgens vaak niet goed uitgerust wakker. Wanneer men last heeft van deze ademstops spreken we van slaapapneu of OSAS (Obstructief SlaapApneu Syndroom). 

Diagnose
Wanneer u of bijvoorbeeld uw bedpartner merkt dat u luid snurkt of u ‘s morgens niet voldoende uitgerust wakker wordt kan het een aanleiding zijn om te laten onderzoeken of u mogelijk lijdt aan OSAS. Meestal vindt er dan via de huisarts een verwijzing plaats naar bijvoorbeeld de longarts of KNO-arts. Zij zullen middels een slaaponderzoek nagaan of er inderdaad sprake is van slaapapneu of OSAS. Als dit het geval is zal de arts aangeven welke behandeling dient te volgen.

MRA
Een mogelijk voorstel voor behandeling kan zijn middels een MRA (Mandibulair Repositie Apparaat). Een MRA is een soort kunststof beugel die men over de tanden draagt en die ervoor zorgt dat de onderkaak in een voorwaartse positie wordt gehouden. Hierdoor wordt de luchtpijp verder geopend en zullen er minder of zelfs geen ademstops meer optreden.  

Een MRA wordt vervaardigd door een Tandheelkundig Slaapgeneeskundige, een tandarts die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van  slaapstoornissen die te maken hebben of veroorzaakt worden door de mond, de kaak of ademhalingsstoornissen. Ook hebben zij kennis van de hulpmiddelen die er zijn om deze stoornissen te verhelpen, zoals bijvoorbeeld een MRA.

Vergoeding
Als u een verwijsbrief van de specialist kunt overleggen waarin vermeld staat dat u lijdt aan OSAS en dat u naar een NVTS-geaccrediteerde behandelaar bent verwezen voor het aanmeten van een MRA komt u in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. Houdt u er dan wel rekening mee dat u het (resterende) eigen risico moet betalen.

Binnen Gnathologie Venlo en Kies Mondzorg is tandarts Harrie Op de Laak opgeleid tot Tandheelkundig Slaapgeneeskundige. 

Voor meer informatie over slaapapneu of MRA's kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer 077-3820110 of een e-mail sturen naar blerick@kiesmondzorg.nl