Veel gestelde vragen

Hoelang is de wachttijd voor een intake bij  Gnathologie Venlo?
De wachttijd voor een intake bij Gnathologie Venlo bedraagt over het algemeen minder dan 3 weken. Voor de actuele wachttijden kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 077-8510025 of per e-mail via info@gnathologie-venlo.nl

Worden de kosten voor een intake en eventuele behandeling bij de gnatholoog vergoed door de zorgverzekering?
Bij de intake door de gnatholoog wordt, naast de diagnostiek, bekeken of de patiënt in aanmerking wil en kan komen voor de regeling voor bijzondere tandheelkunde, die vrij strikte bepalingen oplegt. Hiervoor bestaat een machtigingsaanvraag procedure. Bijzondere tandheelkunde valt in het basispakket, maar houdt er rekening mee dat behandeling onder de basisverzekering, meetelt voor het wettelijk eigen risico. De patiënt kan er ook voor kiezen om de kosten zelf te betalen of onder het aanvullende pakket te laten vallen.

Waar bevindt de locatie van Gnathologie Venlo zich?
Gnathologie Venlo is gevestigd in de praktijk van Kies Mondzorg in Tegelen. De praktijk is gelegen tegenover het treinstation in Tegelen en daarom zowel met de auto als het openbaar vervoer heel goed bereikbaar.

Wanneer is het spreekuur Gnathologie?
Het spreekuur Gnathologie vindt plaats op dinsdag en op donderdag van 08:00 uur tot 17:00 uur.