Behandeling

De behandelaar is een geregistreerde gnatholoog met een tandheelkundige of fysiotherapeutische achtergrond of een combinatie van beide.

 

Doel behandeling gnathologie

De belangrijkste doelen bij gnathologie zijn: pijnreductie, herstel van mobiliteit en verbetering van functie, dagelijkse activiteiten en kwaliteit van leven met betrekking tot het hoofd en de kaakregio.

 

Behandeling gnathologie

Behandelingen hebben een reversibel karakter en worden met regelmaat geëvalueerd. De meest frequent toegepaste behandelingen zijn: uitleg geven betreffende de klachten, counseling van de klachten en waar nodig pijn educatie, (stabilisatie)opbeetplaattherapie, instructies en oefeningen, diverse spier gerelateerde technieken, mobiliserende technieken en medicamenteuze behandelingen. Regelmatig vindt er samenwerking plaats met een andere hulpverleners. Zoals een tandarts-endodontoloog, kaakchirurg, een fysiotherapeut, een logopedist, een KNO-arts, een neuroloog, een pijnarts, een reumatoloog of een psycholoog.

 

Evaluatie

Klachten van het kauwstelsel, de kaak en het hoofd zijn veelal complex van aard en daardoor niet eenvoudig te genezen. Het resultaat van de behandeling hangt onder meer af van de gestelde specifieke doelen, het verwachtingspatroon (van zowel patiënt als behandelaar), de behandeling en de mate waarin de factoren die bijdragen tot de klachten, kunnen worden beheerst.

Evaluatie van deze aspecten op daartoe van tevoren vastgestelde en met de patiënt overeengekomen momenten is van groot belang en voorkomt behandeltrajecten die ongewenst of langdurig zijn. De evaluatiemomenten kunnen aanleiding geven tot het heroverwegen van de gestelde (klinische) diagnose en nader onderzoek, consultatie of verwijzing.

Evaluaties vinden plaats na 1 á 3 behandelingen afhankelijk van het ingezette behandeltraject. Het behandeltraject wordt veelal binnen enkele maanden afgerond met een behandeld gemiddelde van 3-5 behandelingen.