Vergoeding en kosten

Bij de intake door de gnatholoog wordt, naast de diagnostiek, bekeken of de patiënt in aanmerking wil en kan komen voor de regeling voor bijzondere tandheelkunde, die vrij strikte bepalingen oplegt. Hiervoor bestaat een machtigingsaanvraag procedure. Bijzondere tandheelkunde valt in het basispakket, maar houdt er rekening mee dat behandeling onder de basisverzekering, meetelt voor het eigen risico. De patiënt kan er ook voor kiezen om de kosten zelf te betalen of onder het aanvullende pakket te laten vallen.

Patiënten krijgen een begroting voorafgaand van de intake door de gnatholoog.

Voor onze behandelingen hanteren wij de verplichte Tarievenlijst tandheelkundige zorg. De codes en bijhorende tarieven zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Alle tandartsen werkzaam in Nederland hanteren deze codes.